പച്ചക്കറികളും പൂച്ചെടികളും നല്ല പോലെ പൂക്കാന്‍ നേന്ത്രപ്പഴത്തൊലി കൊണ്ട് ജൈവലായനി

രണ്ടു കപ്പ് വെള്ളം ചേര്‍ത്ത് നേര്‍പ്പിച്ച ശേഷമേ ലായനി ഉപയോഗിക്കാവൂ. 15 ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് ചെടികള്‍ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. വൈകുന്നേരങ്ങളില്‍ പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതല്‍ നല്ലത്.

×