ജിമ്മി എന്ന ജന്മി (കഥ)

രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നവംബർ പതിനെട്ടിന് ദുബായ് എയർപോർട്ടിലെ ടെർമിനൽ ഒന്നിൽ ഞാനും, ചേർത്തലക്കാരൻ വിനോദ് ശിവരാമനും വിമാനം ഇറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങ് ദുബായ് ക്രീക്കിനപ്പുറത്തെ സായന്തനത്തിൽ ചെംചായം

×