എയിംസ് എംബിബിഎസ് 2019 രെജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

ആൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ( AIMS ) ൽ 2019 ലേക്കുള്ള MBBS അഡ്മിഷനുള്ള രെജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളായാണ് രെജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ...

പോസ്റ്റ്‌ മെട്രിക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌: ഫയലുകള്‍ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യേണ്ടെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം നിലനില്‍ക്കെ കോളേജുകള്‍ ഇതേ കാരണത്തില്‍ അപേക്ഷകള്‍ നിരസിക്കുന്നു

9 ഫയലുകള്‍ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ക്കുമായി ഓണ്‍ലൈന്‍ സേവനകെന്ദ്രങ്ങളില്‍ വലിയൊരു തുക നല്‍കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായപ്പോള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെയാണ് ഫയലുകള്‍ അപ്‌ലോഡ്‌...

PhD (Chemistry) at IISER Bhopal; Walk-in Interview on Dec 19

Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Bhopal has announced a Walk in Interview for admission to the Ph...×