ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ 15 എല്‍ഡി തസ്തികകളിലേക്ക് നടന്ന മുഖാമുഖം പ്രഹസനമായി മാറിയെന്ന്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ ! നൂറുകണക്കിന് അപേക്ഷകരെത്തിയിട്ടും എഴുത്തുപരീക്ഷ ഒഴിവാക്കി !

ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിലെ നിയമനങ്ങള്‍ മിക്കതും വിവാദങ്ങളായിരിക്കെ ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ കീഴിലെ 15 എല്‍ ഡി ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികകളിലേക്ക് നടന്ന നിയമനങ്ങള്‍ ഗുരുതരമായ ക്രമവിരുദ്ധ ഇടപെടലുകള്‍ ഉണ്ടായതായി...

IRIS
×