വൈ എം സി എ ആശയവേദി: എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ‘ദുരന്തനിവാരണ ദ്രുതകര്‍മ്മസേന’യ്ക്ക് രൂപം നല്‍കണമെന്ന് ഡോ. എ വി ജോര്‍ജ്ജ്

സാങ്കേതിക ജ്ഞാനമുള്ളവരെയും വോളണ്ടിയര്‍മാരെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും 'ദുരന്തനിവാരണ ദ്രുതകര്‍മ്മസേന'യ്ക്ക് രൂപം നല്‍കണമെന്ന് എത്യോപിയയിലെ അഡാമ സയന്‍സ് ആന്‍റ് ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി വിഭാഗം...

IRIS
×