കൊവിഡ് ബാധിതരും ക്വാറന്റൈനില്‍ കഴിയുന്നവരും പള്ളികളില്‍ വെളിയാഴ്ച പ്രാര്‍ത്ഥന നടത്തരുത്; ഫത്ത്വ പുറപ്പെടുവിച്ച് കുവൈറ്റ് അവ്കാഫ് മന്ത്രാലയം

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കൊവിഡ് ബാധിതരും ക്വാറന്റൈനില്‍ കഴിയുന്നവരും മറ്റുള്ളവരുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെടുന്നതും മോസ്‌കുകളില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നതും പൂര്‍ണമായി വിലക്കി അവ്കാഫ് മന്ത്രാലയത്തിലെ നിയമവകുപ്പ് ഫത്ത്വ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

×