ജമ്മുകാശ്മീർ കൊടുംക്രൂരത പ്രതിഷേധാർഹം: ഐ സി എഫ്

പ്രസി സണ്ട് അബ്ദുലത്തി ഫ് അഹ്സനി അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു .നിസാർ കാട്ടിൽ ,ഉമർ സഖാഫി മുർക്കനാട് , ശൗഖത്ത് സഖാഫി ,കോയ സഖാഫി ,അശ്റഫ് കരുവൻ പൊയിൽ...

IRIS
×