അല്ലയോ നന്മമരമേ … പടച്ചോനെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുംമുമ്പ് മിനിമം ഇസ്ലാം മതനിയമങ്ങള്‍ എങ്കിലും ഒന്ന് മനസിലാക്കിയിരിക്കണം – ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലിന്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ...

അസലാം അലൈക്കും പറഞ്ഞ് പടച്ചോനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലയോ 'നന്മമരമേ', സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുമ്പോള്‍ മിനിമം ഇസ്ലാം മതനിയമങ്ങളില്‍ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാനുള്ള വിവേകം പോലും

×