മുംബൈയിലെ പുതിയ വീടിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് സണ്ണി ലിയോണ്‍

'ഇന്ത്യയില്‍ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയൊരദ്ധ്യായം ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. എനിക്ക് ഈ വീടും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടത്തെ പുതിയ ജീവിതവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കരായ മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ കൂടിയാകുമ്പോള്‍ വീട്...

×