നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പാഠ്യപദ്ധതി തയ്യാറാക്കണം – സി.കെ. വിദ്യാസാഗര്‍

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റ ചരിത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്‌ക്കരിക്കണമെന്ന്‌ എസ്‌.എന്‍.ഡി.പി. യോഗം മുന്‍ പ്രസിഡന്റ്‌ സി.കെ. വിദ്യാസാഗര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

IRIS
×