ആശങ്കകളും ഉത്കണ്ഠയും അകറ്റൂ സമാധാനമായി ജീവിക്കൂ – എസ്. എം. അബ്ദുല്ല

അനാവശ്യമായ ആശങ്കകളും അമിതമായ ഉത്കണ്ഠയുമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ പലപ്പോഴും സമ്മര്‍ദ്ധത്തിലാഴ്ത്തുന്നതെന്നും നന്മ നിറഞ്ഞ സമീപനവും പ്രതീക്ഷാനിര്‍ഭരമായ പ്രവര്‍ത്തികളും സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യുമെന്നും പ്രമുഖ എഡ്യൂക്കേഷണല്‍ സൈക്കോളജിസ്റ്റും വടക്കാങ്ങര...

IRIS
×