വടക്കാങ്ങര ടാലന്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ വായനാ ദിനം ആചരിച്ചു

വായനയുടെ പ്രാധാന്യം പുതുതലമുറയെ ഓർമപ്പെടുത്താൻ ടാലന്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ വായനാ ദിനം ആഘോഷിച്ചു. നുസ്റത്തുൽ‌ അനാം ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ അനസ് കരുവാട്ടിൽ വിദ്യാർഥിനി സൂറ ഫാത്തിമയിൽ നിന്ന്...

×