കോഴ്‌സുകൾ

പൂഞ്ഞാര്‍ മോഡല്‍ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജില്‍ സ്‌പോട്ട്‌ അഡ്‌മിഷന്‍

കേരളസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ ഐ എച്ച്‌ ആര്‍ ഡി യുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പൂഞ്ഞാര്‍ മോഡല്‍ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജില്‍ 2019-2020 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തിലേക്ക്‌ ഒന്നാം വര്‍ഷ എഞ്ചിനീയറിംഗ്‌

×