അങ്കണവാടി കുരുന്നുകള്‍ക്കൊപ്പം ആടിയും പാടിയും മൂച്ചിക്കല്‍ സ്‌കൂളില്‍ ശിശു ദിനാഘോഷം

കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാച്ചാജിയുടെ 129 ാം ജന്മദിനം അങ്കണവാടിയിലെ കുരുന്നുകള്‍ക്കൊപ്പം ആഘോഷിച്ച് എടത്തനാട്ടുകര മൂച്ചിക്കല്‍ ഗവ. എല്‍. പി. സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ശിശുദിനാഘോഷം വേറിട്ടതാക്കി

IRIS
×