ലുലു ഇരുന്നൂറിന്‍റെ നിറവില്‍, ഈജിപ്ത് തലസ്ഥാനമായ കയ്റോവിൽ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി.

കേരളത്തിലേക്കും പ്രവർത്തനം വ്യാപിപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ലുലു. കോട്ടയം, തൃശ്ശൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ പുതിയ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട് പോകുകയാണ്. അത് കൂടാതെ കളമശ്ശേരിയിലെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ...

×