ഡാലസില്‍ ദീപാവലി ആഘോഷം ഒക്‌ടോബര്‍ 27-ന്

രണ്ടാമത് ഡാലസ് ഫെസ്റ്റിവല്‍ ഓഫ് ലൈറ്റ്‌സ് ഒക്ടോബര്‍ 27 ന് ഡാലസ് സൗത്ത് ഫോര്‍ക്ക് റാഞ്ചില്‍ നടത്തപ്പെടുന്നു.ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഡാന്‍സ്, കണ്‍ട്രി മ്യൂസിക്ക്, ഫയര്‍വര്‍ക്‌സ്

IRIS
×