ജനഹൃദയങ്ങളെ ഇളക്കി മറിയ്ക്കുവാന്‍ വള്ളംകളി റണ്ണിങ് കമന്ററിയുമായി ജോസഫ്ചേട്ടനും സംഘവും

ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് മാൻവേഴ്സ് തടാകത്തിൽ വള്ളംകളി കാണാനെത്തുന്ന കാണികൾക്ക് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ സന്താഷിച്ചുല്ലസിക്കാൻ യുക്മ വേദിയൊരുക്കുകയാണ്. യുക്മ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഏവരേയും വള്ളംകളി കാണുവാൻ...

×