പന്തിയിൽ പക്ഷപാതിത്വം ഉണ്ടായാൽ അത്‌ നന്മയാവില്ലല്ലൊ ? എന്താണു സാർ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തഴയപ്പെടാൻ കാരണം? – മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു തുറന്ന കത്ത് 

സമയബന്ധിത ഇടപെടലിനു ഉപകാരസ്മരണ,ബിഡിജെസ്‌ നേതാവും എസ്‌എൻഡിപി യൂണിയൻ വൈസ്‌ പ്രസിഡന്റും ആയ ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളപ്പള്ളി അജ്മാനിൽ "അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു മലയാളിയുമായ്‌ ഉള്ള സ്വകാര്യ ബിസിനസ്‌ സംബന്ധമായ...

സിസ്റ്റര്‍ അഭയയുടെ മരണം മുതല്‍ 2004 വരെ ഞാന്‍ കടുത്ത സഭാ വിമര്‍ശകയായിരുന്നു. പഴയ നിലപാടുകള്‍ തെറ്റെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞാന്‍ സന്യാസത്തെ വാരിപ്പുണര്‍ന്നു. എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച...

സിസ്റ്റര്‍ അഭയയുടെ മരണം മുതല്‍ 2004 വരെ ഞാന്‍ കടുത്ത സഭാ വിമര്‍ശകയായിരുന്നു. പഴയ നിലപാടുകള്‍ തെറ്റെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഞാന്‍ സന്യാസത്തെ വാരിപ്പുണര്‍ന്നു. എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച...×