അമിതമായ ആത്മവിശ്വത്തിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അല്പം വിലകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത് വഷളാകാതെ നോക്കാം. ജീവന്റെ വിലയുള്ള ജാഗ്രത ! – മുരളി തുമ്മാരുകുടി എഴുതുന്നു

അമിതമായ ആത്മവിശ്വത്തിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അല്പം വിലകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത് വഷളാകാതെ നോക്കാം. ജീവന്റെ വിലയുള്ള ജാഗ്രത ! - മുരളി തുമ്മാരുകുടി എഴുതുന്നു

പന്തിയിൽ പക്ഷപാതിത്വം ഉണ്ടായാൽ അത്‌ നന്മയാവില്ലല്ലൊ ? എന്താണു സാർ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തഴയപ്പെടാൻ കാരണം? – മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു തുറന്ന കത്ത് 

സമയബന്ധിത ഇടപെടലിനു ഉപകാരസ്മരണ,ബിഡിജെസ്‌ നേതാവും എസ്‌എൻഡിപി യൂണിയൻ വൈസ്‌ പ്രസിഡന്റും ആയ ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളപ്പള്ളി അജ്മാനിൽ "അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു മലയാളിയുമായ്‌ ഉള്ള സ്വകാര്യ ബിസിനസ്‌ സംബന്ധമായ...

സുധാകരന്‍റെ കരുത്തും ആജ്ഞാശക്തിയും മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ തന്ത്രജ്ഞതയും ! – ജേക്കബ് ജോര്‍ജ് എഴുതുന്നു

സുധാകരന്‍റെ കരുത്തും ആജ്ഞാശക്തിയും മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ തന്ത്രജ്ഞതയും ! - ജേക്കബ് ജോര്‍ജ് എഴുതുന്നു×