പന്തിയിൽ പക്ഷപാതിത്വം ഉണ്ടായാൽ അത്‌ നന്മയാവില്ലല്ലൊ ? എന്താണു സാർ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തഴയപ്പെടാൻ കാരണം? – മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു തുറന്ന കത്ത് 

സമയബന്ധിത ഇടപെടലിനു ഉപകാരസ്മരണ,ബിഡിജെസ്‌ നേതാവും എസ്‌എൻഡിപി യൂണിയൻ വൈസ്‌ പ്രസിഡന്റും ആയ ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളപ്പള്ളി അജ്മാനിൽ "അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു മലയാളിയുമായ്‌ ഉള്ള സ്വകാര്യ ബിസിനസ്‌ സംബന്ധമായ...

കൊച്ചിയിലെ 10 രൂപ ഊണ് പരിപാടിക്ക് വലിയ പരിവേഷവും പബ്ലിസിറ്റിയും നൽകിയാൽ നാട് നീളെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ധാരാളം നന്മ മരങ്ങൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങും! അതുവഴി ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പ്കാരുടെ...

കൊച്ചിയിലെ 10 രൂപ ഊണ് പരിപാടിക്ക് വലിയ പരിവേഷവും പബ്ലിസിറ്റിയും നൽകിയാൽ നാട് നീളെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ധാരാളം നന്മ മരങ്ങൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങും! അതുവഴി ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പ്കാരുടെ...

റഷ്യയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷം !

റഷ്യയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷം !×