പേരിലെന്തോ ഇരിക്കുന്നു ! ‘പേര‌്’ നൽകുന്ന ഒരു ഭീതി ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഇവിടെയുണ്ട‌് ..

പേര‌് ഒട്ടും നിസാരമല്ല. അക്ഷരങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ അതൊരു അറബി പേരായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാലത്ത‌് ഏറ്റവും പേടിക്കേണ്ടതും ആ പേരിനെ തന്നെ. മുസ്ലീം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട.

പന്തിയിൽ പക്ഷപാതിത്വം ഉണ്ടായാൽ അത്‌ നന്മയാവില്ലല്ലൊ ? എന്താണു സാർ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തഴയപ്പെടാൻ കാരണം? – മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു തുറന്ന കത്ത് 

സമയബന്ധിത ഇടപെടലിനു ഉപകാരസ്മരണ,ബിഡിജെസ്‌ നേതാവും എസ്‌എൻഡിപി യൂണിയൻ വൈസ്‌ പ്രസിഡന്റും ആയ ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളപ്പള്ളി അജ്മാനിൽ "അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു മലയാളിയുമായ്‌ ഉള്ള സ്വകാര്യ ബിസിനസ്‌ സംബന്ധമായ...

തോക്കുമായി ഒരാള്‍ പരിസരത്ത് എത്തിപ്പറ്റിയ സാഹചര്യത്തില്‍ നാലു സാധ്യതകളാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. ഓടുക, ഒളിക്കുക, മരിച്ചതുപോലെ അഭിനയിക്കുക, തിരിച്ചടിക്കുക. ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ റിസ്‌ക്കുണ്ടെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കാന്‍ വൈകരുത്...

കേരളത്തില്‍ തല്‍ക്കാലം തോക്കുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്തതിനാല്‍ തോക്കുമായി ഒരാള്‍ ഓഫീസിലോ സ്‌കൂളിലോ ആഘോഷങ്ങളിലോ വന്നുചേരാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ്.×