പൊളിറ്റിക്‌സ്

കൊലക്കേസ് പ്രതികളെയും അഴിമതിക്കാരേയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഖജനാവിലെ സമ്പത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന പിണറായി സർക്കാർ നാട്ടിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഗ്രാമീണ വികസനം ഇല്ലാതാക്കുന്ന സമീപനമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് –...

കൊലക്കേസ് പ്രതികളെയും അഴിമതിക്കാരേയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഖജനാവിലെ സമ്പത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന പിണറായി സർക്കാർ നാട്ടിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഗ്രാമീണ വികസനം ഇല്ലാതാക്കുന്ന സമീപനമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് -...

സിപിഐ ‘കടമ്പയും’ കടന്ന് ജോസ് കെ മാണി ഇടതുമുന്നണിയിലേയ്ക്ക് ! ഘടകകക്ഷിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉടനുണ്ടാകും. സിപിഐയെ ജോസ് പക്ഷം അനുനയിപ്പിച്ചത് മന്ത്രി സുനില്‍കുമാറിന്‍റെ കാര്‍ഷിക നയങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ! ജോസിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയം...

സിപിഐ 'കടമ്പയും' കടന്ന് ജോസ് കെ മാണി ഇടതുമുന്നണിയിലേയ്ക്ക് ! ഘടകകക്ഷിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉടനുണ്ടാകും. സിപിഐയെ ജോസ് പക്ഷം അനുനയിപ്പിച്ചത് മന്ത്രി സുനില്‍കുമാറിന്‍റെ കാര്‍ഷിക നയങ്ങളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ! ജോസിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയം...×