ട്രംപണ്ണന്റെ വലതുകാൽ ഐശ്വര്യവും വള്ളിക്കാവമ്മയുടെ വെളിപാടും റഷ്യയുടെ പ്രതീക്ഷയും ജപ്പാന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും ! വെറുതെയിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നിയ കൊറോണ സ്‌പെഷ്യൽ ആഗോള ചിന്തകൾ / വാക്കുകളിൽ ലോക്ക് ഡൗണില്ലാതെ...

കൊറേയെറെ പേരിലേക്ക് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്ക് ഡൗൺ നാളുകളിൽ മരണസംഖ്യ ചാർട്ടുകളും പോലീസിന്റെ അടി വാങ്ങലുകളും ടിക്‌ടോക് വിഡിയോകളും അതിർത്തിയിലെ പലായനങ്ങളും ഭോപ്പാൽ

×